You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Правила и условия

Правила за използване на сайта

Sunking BG ЕООД с ЕИК BG203022089, като собственик на сайт www.sunkingbg.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от www.sunkingbg.com да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в www.sunkingbg.com материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от www.sunkingbg.com е валидна за Република България.

Гаранция и отговорност

Sunking Bg ЕООД Ви дава гаранция за продуктите отбелязани с такава. 

Нашият екип не носи отговорност за щети и/или пропуснати ползи за посетителите, които са следствие от съдържанието в сайта.